Zásady zpracování osobních údajů

Společnost Charity Apps s.r.o. se sídlem Praha-Střešovice, Ve Střešovičkách 626/11,
PSČ 169 00, IČ: 03684211 (dále jen „Správce“), v souladu s nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), informuje své zákazníky o zpracování jejich osobních údajů v případě, že využijí jejich služeb.

Osobní údaje

Správcem budou zpracovávány Vaše následující osobní údaje:

 • Telefonní číslo

 • E-mail

Účel zpracování

Charity Apps s.r.o. zpracovává Vaše osobní údaje, které jste uvedl/a při registraci do aplikace Yaga, pro následující účely:

 • Vytvoření profilu v aplikaci

 • Kontaktování při ztratě zvířete

Osobní údaje nejsou zpracovávány automatizovaně. Charity Apps s.r.o. získává údaje přímo od subjektů.

Právní základ

Účelem zpracování osobních údajů je plnění právních povinností správce vyplývajících z obecně závazných právních předpisů. Charity Apps s.r.o. je oprávněný zpracovávat Vaše osobní údaje po udělení souhlasu při registraci.

Charity Apps s.r.o. je dále oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu na základě oprávněného zájmu správce, pokud nevznesete námitku proti zpracování.

Příjemci

Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny dalším osobám s výjimkou případů, kdy zpřístupnění představuje povinnost stanovenou zákonem (např. orgány činné v trestním řízení, soudy) nebo jsou osobní údaje zpřístupněny z důvodu ochrany práv správce osobám, které jsou ze zákona vázány mlčenlivostí (např. advokáti).

Charity Apps s.r.o. nepředává osobní údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím.

Doba zpracování

Registrace v aplikaci bude uchovávaná v Charity Apps s.r.o. po dobu existence profilu uživatele a dokud nevznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu.

V případě, že vznesete námitku proti přímému marketingu, budeme Vaše osobní údaje uchovávat pouze po dobu uchování registrace.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle GDPR máte právo:

 • Právo na přístup k osobním údajům

 • Právo na opravu osobních údajů

 • Právo na výmaz osobních údajů

 • Právo na omezení zpracování

 • Právo vznést námitku proti zpracování

 • Právo na přenositelnost údajů

 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu

 • Právo na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

 • Právo být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů

 • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoli se obrátit se svým podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

Sledování polohy na pozadí

Aplikace Yaga se snaží vytvořit komunitu majitelů zvířat, kteří si jsou ochotni navzájem pomáhat při ztrátě svého mazlíčka. Pro nalezení zvířete při ztrátě je velice důležitý čas, který uběhne od ztráty po oznámení. Pokud bychom nemohli využívat sledování na pozadí, museli by uživatelé neustále případně nahlížet do aplikace, jestli se neztratilo nějakému členu komunity zvíře. Na to nemá dlouhodobě nikdo čas. Z tohoto důvodu aplikace využívá sledování na pozadí, aby v případě ztráty zvířete v blízkém okolí dalším uživatelům poslala oznámení o ztrátě a mazlíček se tak mohl brzy vrátit k majiteli. Data o poloze uživatelů ale nesbítáme a nevyužíváme je k žádným jiným účelům.